Klachtenreglement

Mocht u een klacht hebben, dan kunt u dat het beste zo snel mogelijk met mij bespreken.

Voelt u zich hiertoe om niet in staat, om wat voor reden dan ook, dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken.

Via de website:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/over-ons/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Of schriftelijk: 

De Geschillencommissie Zorg
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

tel.nr. 070- 3105380