Privacyverklaring

Bij het eerste telefonische contact worden uw personalia niet door mij opgeslagen, tenzij we komen tot een vervolg afspraak.

Bij de eerste afspraak zal ik een digitaal dossier openen. Dit dossier wordt beheerd door Axians.

Mocht u bezwaar hebben tegen digitaal opslaan van gespreksverslagen, dan kan ik een papieren dossier opmaken. Dit dossier wordt bewaard in een afgesloten archiefkast.

Voor het opstellen van een nota die door de zorgverzekering goedgekeurd en dus alleen dan vergoed wordt ben ik wel genoodzaakt dit via Axians te doen en zullen uw personalia wel digitaal zijn opgeslagen.

U kunt aangeven dat u bezwaar hebt tegen het vermelden van de zg. diagnose-code op de nota. Uit deze code kan de door mij ingevoerde DSM-V classificatie worden herleid. De code wordt niet vermeld als u aangegeven hebt dit niet te willen. Het is dan wel nodig dat u een zg. privacyverklaring tekent, die ik dan bewaar in het dossier. Ik kan u die verklaring verstrekken.